FAQ

Ofte stilte spørsmål

"Kan man ha avtale med forhandler når man har avtale med Mobito?"

Ja. Mobito er ikke forhandler og flere av våre kunder velger å beholde sine avtaler med forhandler, mens andre velger å avlsutte dette forholdet. Det er helt opp til dere som kunde. 

"Hvilken dekning tilbyr Mobito?"

Det er dere som kunden som definerer om/og hvilken dekning dere vil ha. 

"Bytte operatør i bindingstiden"

Generelt er det uproblematisk å bytte operatør i bindingstiden. Kostnadsanalysen vil avdekke hva evt. binding dere har, betyr for et evt. bytte.

"Hva koster kostnadsanalysen?"

Ingenting.

"Hvilke operatører tilbyr Mobito?"

Vi "tilbyr" ingen operatører, men vi forhandler med alle operatører som svarer til deres spesifikke krav og behov - uansett dekning.

"Hva menes med "uavhengig rådgiver"?"

Vår jobb er å sørge for at avtalene dere får presentert svarer til deres faktiske behov og krav. Vi skal sørge for at dere er trygge i valget av operatør, og at alle avtalene er optimale ut ifra operatørens forutsetninger. Vi anbefaler én aktør som vi mener svarer best til deres behov, men det er dere som avgjør hvem dere velger. Vi er helt uavhengige.

"Hva menes med "sparer dere ikke noe, koster det ikke noe?"

For at vi skal ta betalt er det en forutsetning at de nye avtalene dere får er bedre enn den dere har, basert på de krav og behov vi blir enige om i behovsanalysen. Gjør ikke vi jobben vår, skal ikke dere betale. Dersom vi har kjørt en fullstendig innkjøpsjobb forbeholder vi retten til å kreve suksesshonorar basert på vår anbefalning.

"Hvordan tjener Mobito penger?"

Vår inntekt kommer utelukkende fra kunde. Det er for å sikre at dere som kunde er sikre på at våre intenciver er de samme som deres. Derfor operer vi med et suksesshonorar, samt en medlemsavgift. Dere kan lese mer om dette på "standard medlemsvilkår".

"Må man være medlem for å bruke Mobito sine tjenester?"

I utgangspunktet, ja. Så lenge vi jobber med forhandling av ny avtale må man være medlem, deretter står man fritt til å si opp når som helst.

"Hva får man av medlemskapet?"

Medlemskapet inkluderer fremtidige forhandlinger, hjelp til spørsmål rundt portering, endring og oppsigelse og tilgang til nettbutikk med nettopriser. For mer informasjon, se "medlemsfordeler".

"Må man bytte operatør/leverandør"?

Nei. Ca. 40% av våre kunder blir værende hos samme leverandør, men får en langt bedre avtale.