Personvernerklæring

Personvern er noe vi i Mobito tar på alvor, og som er viktig for våre kunder. Vi er opptatt av å respektere og beskytte personopplysninger som innhentes gjennom vårt arbeid for våre kunder. All informasjonsinnhenting og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personlovgining.

Denne Personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon som samles inn gjennom vårt arbeid og hvordan vi behandler disse opplysningene.

Mobito opererer som databehandler av informasjonen vi mottar fra våre kunder. Hvordan vi behandler informasjonen er definert ut ifra databehandleravtalen vi inngår med kunden. Det er likevel viktig for oss at du er trygg på at uavhengig av om det er inngått en skriftlig databehandleravtale, vil Mobito behandle all informasjon vi mottar på en konfidensiell og forsvarlig måte.

Informasjon som mottas eller innhentes brukes for å gjennomføre kostnadsanalyser av teletjenester hos kunde, samt kunne bistå kunde med å gjennomføre de tjenester vi forplikter oss til gjennom avtale med kunde.

Mobito bruker ikke denne informasjonen for å markedsføre eller gi informasjonen videre til en tredjepart med det formål å drive markedsføring.

 

Hvordan mottar vi informasjon om enkeltpersoner:

Mobito mottar kun informasjon om enkeltpersoner fra enkeltpersonen selv, eller fra Behandlingsansvarlig eller fra leverandør med skriftlig samtykke fra Behandlingsansvarlig, for å kunne gjennomføre vårt arbeid som beskrevet over.

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn:

Vi innhenter informasjon som er nødvendig for å levere avtalte tjenester til våre kunder. Informasjon som innhentes omhandler bruk og kostnad for tjenester som Mobito har avtale på.  Dette kan f.eks. være

  • I vårt arbeid med analysetjenester av teletjenester mottar vi faktura og forbruksrapporter informasjon som navn og telefonnummer.
  • Ved bestilling av abonnement kan vi også motta informasjon om fødselsdato.

 

Innsyn i og sletting av egne personopplysninger

Du har rett til å be om å få innsyn i egne personopplysninger. Du har i visse tilfeller rett til å be om sletting av personopplysninger. Dette gjelder for eksempel når lagring av opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen.

 

Lagring og sletting av informasjon:

Vi vil lagre den informasjonen vi ser nyttig for å gjøre vårt arbeid så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle de formålene som er tilknyttet våre tjenester for våre kunder.

Dersom et kundeforhold opphører eller aldri blir til, vil informasjon som er samlet inn i forbindelse med kostnadsanalyse i forløpet til et kundeforhold, samt annet arbeid slettes etter tre – 3 – måneder.

Anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensninger eller krav. Mobito lagrer slik informasjon på medium som er godkjent etter GDPR.